Pantalon Kappa Karol G. 222 Banda Dollar Black White