Pantalon Karol G. 222 Banda Dollar Black White Kappa