Sandalia 222 BANDA MITEL Grey Folk Off White Kappa